M2Desk Nieuws

M2Desk introduceert s’Werelds eerste Uit-schakelbare anti-spiek beeldscherm

In de afgelopen jaren heeft M2Desk zich ontwikkeld tot marktleider voor de digitalisering van tentamens. Hierbij zijn veel kenmerken, die binnen het ontwerp van M2Desk zo vanzelfsprekend lijken, de perfecte uitgangspunten voor de hybride toetsplek gebleken. Onderzoek in de markt leerde ons ook dat ruimtes uitgerust met M2Desk apparatuur voor meer dan alleen tentamens worden ingezet. De permanenten antispiek schermen waren voor het bieden van onderwijs een belemmering. Om deze reden heeft M2Desk een In- en Uit-schakelbaar antispiek beeldscherm ontwikkeld. Bekijk hiernaast een demo of bekijk de film op youtube voor een full screen versie.


Nieuw distributiecontract met Polen

Op 23 maart 2015 heeft M2Desk een nieuw distributiecontract getekend met APF Equipment Leszek Zdolski. Er zijn inmiddels demo opstellingen geleverd en de eerste beurs deelnamens waren succesvol en hebben tot veel potentieel contacten geleidt. In april wordt er wederom deelgenomen aan een beurs.


Nieuw distributiecontract met Saudi Arabië en de GCC

Op 10 februari 2015 is de distributieovereenkomst met Comprehensive Equipment Trading Establishment getekend voor Saudi Arabië en de GCC (Gulf Cooperation Council). Er zijn een aantal demo opstellingen verstuurd en alle documentatie is vertaald. Met de eerste potentieel geïnteresseerde zijn inmiddels afspraken ingepland.


Succesvolle pilots in Rusland leiden tot opdrachten

In 2014 hebben wij samen met onze Russische distributeur IntVision Group diverse pilotprojecten gedraaid in Rusland. Dit heeft geleid tot nieuwe opdrachten die inmiddels zijn uitgeleverd en opdrachten die later in 2015 zullen worden geleverd. Ook dit jaar staat M2Desk weer op diverse Russische beurzen.


M2Desk introduceert de dual layer capacitieve touch bediening

M2Desk-Flex kan optioneel worden voorzien van de nieuwste generatie Multi-Touch. Dit scherm onderdrukt aanraking van de handpalm en kan tot tien aanrakingen tegelijkertijd identificeert. Hiermee wordt de computer bedienen comfortabeler dan ooit.


Universiteit van Amsterdam kiest voor M2Desk

In de zomer van 2014 heeft M2Desk een ruimte bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) mogen voorzien van 160 hybride tafels. Er is gekozen de tafels middels Power over Ethernet te voeden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de M2Desk-SpC bekabeling. In de ruimte worden onderwijs, papieren alsmede digitale toetsen geboden. Door het lage energieverbruik van de M2Desk systemen hoefde de UvA niet te investeren in een dure airconditioning of andere vormen van klimaatregeling en bespaarde als gevolg hiervan ruim 100.000 euro.


Slachtofferhulp Nederland kiest mobiliteit en flexibiliteit

Er werd zocht naar een oplossing om een ruimte flexibel in te kunnen richten. De ruimte wordt aangepast aan de cursus of werkzaamheden van dat moment. Indien gewenst doen de tafel als normale tafel dienst, omdat er met papier wordt gewerkt.


Ziekenhuis kiest voor contact met patiënt

Ten behoeven van het Elektronisch Patiënten Dossier of kortweg EPD, is bij de afdeling Oncologie een behandelkamer van speciaal meubilair voorzien waarin vijf M2Desk-Flex units zijn geplaatst. Hier bespreken specialisten, al dan niet gebruik makend van de M2Desk computers, het behandelingsplan met de patiënt.


Hoger onderwijs schaft computerlokalen af

Hoge School TIO heeft in de zomer van 2014 op meerdere vestigingen computerlokalen afgeschaft. In plaats hiervan zijn nu meerdere klaslokalen voorzien van hybride M2Desk tafels. Zo kunnen de ruimtes veel breder in worden gezet alsmede veel efficiënter worden benut. In de zomer van 2015 zullen wederom een aantal computerlokalen plaats gaan maken voor multifunctionele hybride M2Desk klaslokalen.


Zuyd Hoge School

In augustus 2013 heeft Zuyd Hoge School twee ruimtes in gebruik genomen met totaal 85 M2Desk flex units. In deze ruimtes worden digitale toetsen, papieren toetsen en onderwijs gegeven. Er is gekozen het M2Desk-SpC permanent (vast aan de vloer) te bevestigd.


Ook het MBO kiest voor hybride poetsruimte

ROC Rivor heeft ervoor gekozen een ruimte te voorzien van ruimt 50 hybride toetstafels. De week na plaatsing zijn de systemen succesvol in gebruik genomen en zijn de eerste digitale toetsen afgenomen. De hybride tafels staan in een voormalige gymzaal en zijn derhalve bekabeld door middel van het M2Desk-SpC. Dit is zwevend geplaatst omdat er niet in de vloer geboord kan worden. In de ruimte vinden zowel digitale als papieren toetsen plaats. Daarnaast wordt er onderwijs gegeven.


M2Desk bij BETT Londen Stand F67

Vanaf woensdag 30 januari 2013 staat M2Desk op de BETT in Londen. De grootste educatieve technologiebeurs ter wereld. Het moto is, Investeren in Besparingen & Minder is Meer. Bezoek ons, ervaar zelf hoe M2Desk werkt en krijg uitleg rondom het M2Desk concept.


Wereldprimeur bij de Vrije Universiteit te Amsterdam

Op 17 januari 2013 zijn de eerste 180 M2Desk units, van de in totaal 400 stuks, bij de Vrije Universiteit van Amsterdam geplaatst. Samen vormen deze M2Desk units s'Werelds grootste digitale tentamen-centrum. Nog unieker is misschien wel dat de computers gevoed worden middels het Semi permanenten Cabling system (M2Desk-SpC, een oprolbaar netwerk). Over deze hoogwaardige netwerkkabel wordt zowel het stroom als netwerk-signaal verstuurd. De computers worden uiteindelijk onder Windows 7 geïnstalleerd en hebben een verbruik van gemiddeld 11 watt, hetgeen neerkomt op een totaalverbruik (als alle 385 units in gebruik zijn) van 4.235 Watt. Iets meer dan twee stofzuigers. De units zijn voorzien van de nieuwste hardware, volledig stil (0dB) en produceren verwaarloosbaar weinig warmte. Dit bespaarde de universiteit een airconditioning installatie van ruim 150.000 euro. Lees meer over het M2Desk-SpC Concept De Digitent- digitaal toetsen in het groot.pdf


M2Desk bij BETT Londen Stand P14

Vanaf woensdag 11 januari 2012 staat M2Desk op de BETT in Londen. De grootste educatieve technologiebeurs ter wereld. Bezoek ons, ervaar zelf hoe M2Desk werkt en krijg uitleg rondom het M2Desk concept.


M2Desk levert grootste digitale tentamen faciliteit ter wereld

Ten behoeve van het ‘digitaal’ toetsen schafte de Vrije Universiteit van Amsterdam eind juli 2012 400 M2Desk-FLex unit aan voor digitaal tentamineren. Omdat in de zaal geen infrastructuur aanwezig was, is er gekozen voor het wereldwijd unieke M2Desk-SpC (Semi permanent Cabling system). SpC is een oprolbaar bekabelingssysteem, gebaseerd op PoE (Power over Ethernet). SpC communiceert op hoge snelheid met het lokale netwerk. SpC maakt uw ruimtes flexibel inzetbaar. U rolt het systeem uit daar waar nodig en sluit de M2Desk eenvoudig aan. Voor SpC zijn geen infrastructurele en of bouwkundige aanpassingen nodig. Vraag hier de SpC presentatie aan.


M2Desk bij NOT

Vanaf dinsdag 25 januari 2011 staat M2Desk op de NOT (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling). De beurs voor onderwijzend Nederland. Bezoek ons, ervaar zelf hoe M2Desk werkt en krijg uitleg rondom het M2Desk concept. U treft M2Desk producten bij;

•Galvanitas, hal 7 standnummer E050

•Station to Station, hal 9 standnummer B026

•OWG, hal 11 standnummer F078

•Digibordtools, hal 8 standnummer E074

•Danet/Campuslan, hal 9 standnummer B005


M2Desk bij BETT Londen Stand V29 (Gallery naast Managment Theatre)

Vanaf woensdag 12 januari 2011 staat M2Desk op de BETT in Londen. De grootste educatieve technologiebeurs ter wereld. Bezoek ons, ervaar zelf hoe M2Desk werkt en krijg uitleg rondom het M2Desk concept.


M2Desk richt bij Rijks Universiteit Groningen tentamen ruimte in

Ten behoeve van het ‘digitaal’ toetsen schaft Rijks Universtiteit Groningen 300 tafels aan die allen zijn voorzien van een M2Desk-Flex unit. De ruimte zal worden ingezet om digitaal te kunnen toetsen waarbij tot 300 studenten tegelijk hun tentamen kunnen doen.

De wens was een ruimte te creëren waarin papieren en digitale tentamens kunnen worden afgenomen. Daarnaast moest de ruimte voor college, informaticalessen of avondonderwijs kunnen worden ingezet. Er werden vele onderzoeken gedaan zonder een geschikte oplossing te vinden. Toen M2Desk werd gepresenteerd was al snel duidelijk dat het aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Nadat alle afdelingen het erover eens waren heeft het college van bestuur van de Rijks Universiteit Groningen op 28 juli een bestelling van 300 units geplaatst bij Bossers & Cnossen, een dealer van M2Desk.


De eerste pilot met studenten

Het betrof een openboekopdracht voor het vak IC-toepassingen (Accountancy) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hierbij werd voor het eerst gebruik gemaakt van de toets PC's in zaal 3 van de Aletta Jacobshal. Ongeveer 60 studenten moesten een case uitwerken in de vorm van essay.


InterActiv Experience Center

Op 22 september opende ActivBoard haar nieuwe pand. Dit nieuwe pand herbergt onder anderen het InterActiv Experience Center. Ontdek hier de nieuwste snufjes. Van leerkracht tot medisch specialist, van rijschoolhouder tot (bouw)projectleider. Het gebruik van nieuwe media maakt ieders werk een stuk gemakkelijker. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kom dan naar het InterActiv Experience Center. Hier treft u een M2Desk klas in combinatie met de nieuwste ActivEngage software en het ActivBoard.


Leerresultaten Holtkamp bovengemiddeld door inzet M2Desk

In de afgelopen drie maanden is als gevolg van het samenwerkingsverband tussen Edumaat (onderwijspartner M2Desk) Eduliga en M2Desk bij de Holtkampschool Ello2 ingezet. Dagelijks werd klassikaal op de M2Desk gewerkt met als gevolg dat de leerresultaten enorm stegen. Op gebied van spelling steeg het resultaat van groep 6 unaniem naar bovengemiddeld niveau. Lees hier het verslag.pdf


Nu ook Plaza Challenge gratis bij M2Desk

Naast een gratis jaarabonnement van Ello2 van Eduliga krijgt u nu ook een gratis werkkrediet om Plaza Challenge in te zetten binnen uw onderwijsinstelling. In Plaza worden leerlingen geconfronteerd met dilemma’s die ondernemers dagelijks tegenkomen. Wie is de meest succesvolle ondernemer in de klas?


Op 18 juni M2Desk sluit distributiecontract met Indonesië

Naar aanleiding van de presentatie aan de Indonesische delegatie op 15 juni is de onderhandeling ingezet om M2Desk naar Indonesië te brengen. Op 18 juni wordt een akkoord bereikt en worden de contracten getekend. Woensdag 22 juni gaat de eerste M2Desk al op transport gaan naar Indonesië.


Op 15 juni presentatie aan Indonesische delegatie

Na veel georganiseer is het gelukt! Het hoge bezoek uit Indonesië is gearriveerd. Aanwezigen zijn onder anderen prof dr ir Ali Muhammad (director general of the ministery of Religion), Dr. Sukemi (adviser of the minister of Education) en Dr. Undang (general director of Minister of Religion). Op 15 juni staat M2Desk op de agenda om te presenteren. Het enthousiasme is groot en men ziet veel mogelijkheden voor M2Desk in Indonesië.


Op 15 juni schrijft M2Desk geschiedenis tijdens de halve finale van de Baby Tycoon Award

Op 15 juni schrijft M2Desk geschiedenis als zij de publieks en jury-prijs wint. Nooit eerder in het ruim tien jarige bestaan van de Baby Tycoon Award is het voorgekomen dat een onderneming met een grote meerderheid van het publiek en unaniem door de jury tot winnaar werd gekozen. Lees het persbericht.pdf


Op 26 mei heeft de jury van de Baby Tycoon Award unaniem besloten

Het innovatieve karakter, no nonsens product en serieuze kans van slagen van deze onderneming deed de jury unaniem beslissen dat M2Desk door mag naar de halve finale van de Baby Tycoon Award. Lees verder over de Award


12 vierdejaars pabo studenten schrijven plan ‘De Multi Mediale school’

De Voor u ligt een plan met een visie op onderwijs in de toekomst. Dit plan hebben wij geschreven naar aanleiding van een opdracht binnen onze opleiding.

Wij zijn namelijk twaalf vierdejaars pabo studenten die dit onderwerp als project hebben gekozen. Lees het innovatieplan, De Multimediale School.pdf


M2Desk school uitgekozen voor lancering Mediasmarties

De eerste en unieke mediagids voor alle kindermedia tussen 1,5 en 12 jaar gaat 3 november online. Deze Mediasmarties gids voorziet in een grote behoefte om een overzicht te hebben over de beschikbare en actuele televisieprogramma’s, dvd’s, websites en games. Mediasmarties koos binnen de provincie Zeeland de Holkampschool omdat ze daar zo vooruitstrevend werken met de M2Desk. Lees het persbericht.pdf


M2Desk in het nieuws bij PZC

Op 7 september kwam PZC langs voor een interview. Woensdag 8 en donderdag 9 september werd in twee edities van de PZC uitgebreid aandacht besteed aan M2Desk. M2Desk in het nieuws bij PZC.pdf


M2Desk bij omroep Maximaal

Op 6 september zijn de kinderen van twee groepen 6 van de Holtkampschool weer begonnen met de lessen. Op deze eerste schooldag zijn ze blij verrast dit nieuwe schooljaar met de M2Desk te mogen werken. Omroep Maximaal kwam een kijkje nemen tijdens de introductieles. Bekijk de uitzending


Eerste 43 M2Desk’s geleverd op 30 augustus

Op 30 augustus was het zover. De vrachtwagen kwam met de eerste 43 M2Desk’s bij de Holtkampschool. In twee dagen werden de M2Desk gemonteerd op de bestaande tafelonderstellen, is het draadloze netwerk aangelegd en geconfigureerd en zijn de M2Desk’s softwarematig geïnstalleerd.


M2Desk wordt bronze partner van Edubit

EduBIT is een nieuwe onafhankelijke community waar ICT-coördinatoren voor scholen terecht kunnen met: technische, praktische en pedagogische vragen.


SCC Business Systems

Per 16 juni 2010 heten wij SCC Business Systems van harte welkom als nieuwe M2Desk dealer. SCC Business Systems is opgericht in 1992 en levert een uitzonderlijk ruim assortiment aan hardware, software en diensten. Lees verder


M2Desk in ‘Vives gaat naar school’

Deze maand heeft Vives een artikel geplaatst over M2Desk. Vives gaat naar school.pdf


25 mei 2010

M2Desk wint een plek in de MKB Innovatie top 100

De jury keek naar de originaliteit, impact, omzetpotentie en de mate van bescherming van de innovatie. Reden genoeg om M2Desk binnen de prijzen te laten vallen. Lees verder


8 april 2010

M2Desk haalt de cover van Dyade Magazine

In nummer 4 van het Dyade magazine siert M2Desk de cover. In een uitgebreid artikel wordt de pilot van M2Desk toelicht onder de titel M2DeskGoes4U2? Dyade artikel M2Desk.pdf


24 maart 2010

M2Desk & Het Leren van de Toekomst

Op 24 maart wordt er een aantal M2Desk’s neergezet op de Schakel voor het project ‘Het Leren van de Toekomst’. Tijdens dit project zal de M2Desk als special worden gebruikt waarop specifieke opdrachten door de leerlingen worden uitgewerkt nadat ze in de klas zijn voorbereid.


22 maart 2010

M2Desk op Youtube

Op 22 maart is de film die Kennisnet maakte van M2Desk op het web gezet. De film bevat beelden van de pilot die momenteel draait bij de Holtkampschool te Goes. Bekijk de film


Belangrijk nieuws 4,4% energie

M2Desk gebruikt slechts 4,4% energie in vergelijk met een normale computer met TFT beeldscherm. Een lokaal met 22 M2Desk’s gebruikt net zoveel energie als één Pc.


12 maart 2010

M2Desk genomineerd voor de ‘MKB Innovatie top 100’

De MKB Innovatie Top 100 is bedoeld als stimulans om te innoveren. Deze ranglijst is een etalage van ondernemingen die de smaak van innoveren te pakken hebben. De MKB Innovatie Top 100 is een begrip geworden: een erelijst van MKB bedrijven die innoveren, maar ook een spetterend evenement voor en met ondernemers in mei 2010. Lees verder


10 maart 2010

Minister Pechtold brengt een bezoek aan M2Desk

“Geachte heer Pechtold, mag ik u aandacht vragen voor M2Desk? Een Nederlandse ontwerp, een Nederlandse product en een Nederlands fabrikaat. M2Desk is een leerling-tafel waarin de computer volledig is geïntegreerd. Wij begrijpen dat uw agenda het niet direct zal toelaten, maar waarderen het enorm als u een minuutje vrij zou kunnen maken om naar ons trots te komen kijken.”

De heer Pechtold maakte meer dan een minuut vrij, bekeek de M2Desk aandachtig en liet zich informeren over deze innovatie en de koppeling met het ActivBoard waarmee de M2Desk’s met behulp van M2Desk-TOC (Teacher In Control) in een klaslokaal gecontroleerd kunnen worden.


10 maart 2010

Elk kind zijn eigen multimediale leerlingtafel (Ipon Congres)

De afgelopen jaren is de zogenaamde leerling-computerratio stabiel  gebleven op 1:6. Dat wil zeggen dat er per 6 leerlingen 1 computer op school beschikbaar is. Het probleem bij het opschalen van het aantal computers was tot op heden dat daarvoor geen ruimte was in het leslokaal. M2Desk is de oplossing om de leerling-computerratio op 1:1 te brengen. M2Desk is een multimediale leerling-tafel waarbij de computer is geïntegreerd in de lestafel. Met deze oplossing heeft nu elke leerling op elk gewenst moment de beschikking over een eigen computer die geïntegreerd is in de eigen lestafel.


10 & 11 maart 2010

Breng ons een bezoek op de IPON standnr. 5 A014a

M2Desk staat op de IPON 2010. Graag laten wij u kennis maken met ons innoverende, unieke product, vertellen wij u hoe het zover gekomen is en wat er het vervolg is als u M2desk aanschaft. U kunt tijdens de beurs zelf ervaren hoe wij ergonomie binnen het ontwerp van M2Desk hebben vertaald naar de vormgeving van ons product.


4 maart 2010

M2Desk genomineerd voor de Ipon Award 2010

Op 4 maart is bekend geworden wie de genomineerde zijn voor de Ipon Award 2010. Samen met twee andere maakt M2Desk kans op de Ipon Award. Woensdag 10 maart zal de uitslag bekend worden gemaakt. Op 10 maart is de uitslag bekend gemaakt en bleek M2Desk helaas niet de winnaar te zijn.


28 oktober 2009

M2Desk is op de teachmeet te Amsterdam geïntroduceerd

Deze week hebben M2Desk en Edumaat een innovatie voor het onderwijs geïntroduceerd: een multimediale leerling-tafel met een ingebouwde pc. Het scherm (met touchscreen) is geïntegreerd in het tafelblad maar kan worden opengeklapt en traploos in alle standen worden gezet. M2Desk heeft de multimediale leerling-tafel ontwikkeld en Edumaat zorgt als partner van M2Desk voor het onderwijsinhoudelijke traject.


Het Leren van de toekomst

M2Desk neemt deel aan het programma ‘Leren van de toekomst’ van Kennisnet

Drie weken lang aan de slag met nieuwste technologie. Met het project “Leren van de toekomst” wil Stichting Kennisnet vanuit het Surfnet/Kennisnet innovatieprogramma laten zien dat vernieuwen met ICT voor alle scholen is weggelegd. Vernieuwen in de klas is niet alleen het vervangen van techniek maar ook op didactische niveau heeft vernieuwing de toekomst.

M2Desk Nieuws        M2Desk in het nieuws      

M2Desk

Producten

M2Desk_Producten.html
Home.html

Markten

Nieuws

Downloads

Contact

M2Desk-Projecten.html
M2Desk_Downloads.html
M2Desk_contact.html

UK

Original_site_UK.html