M2Desk Projecten PO

De fundering voor ICT onderwijs

Recente onderzoeken tonen aan dat er veel geschikte ict-materialen specifiek voor het onderwijs op de markt zijn. Uit de praktijk blijkt dat scholen die ict-materialen gestructureerd inzetten tevreden zijn over deze didactische hulpmiddelen en de effectiviteit ervan. Ook is door middel van onderzoek aangetoond dat de inzet van ict toepassingen een positief effect hebben op de leerprestaties van de leerling.


De huidige situatie

Door de beperkte aanwezigheid van computers op een vaak geïsoleerde werkplek zijn er helaas nog veel scholen die de materialen incidenteel en zonder een duidelijk werkplan gebruiken. Slechte begeleiding van de leerling is kenmerkend voor een dergelijke situatie. De voordelen van gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel worden niet onderkend.


Integratie en implementatie

Eén van de belangrijkste randvoorwaarden voor integratie van ict op uw school en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs is de beschikbaarheid van voldoende hardware. Daardoor krijgen uw leerlingen de mogelijkheid hun ict-competenties te ontwikkelen. De multimediale leerlingtafel van M2Desk is een revolutionaire oplossing. M2Desk stelt scholen in staat hun ict onderwijs zodanig in te richten dat de basis gelegd wordt voor integratie van ict onderwijs.

Geïsoleerde werkplek

Er zijn veel scholen die ict materialen weinig en ondoelmatig gebruiken.

Leerlingen worden op een vrij moment achter de computer gezet. Het werk dat zij daar verrichten wordt niet of nauwelijks gemonitord en met de resultaten wordt vaak niets gedaan. Een belangrijke reden hiervoor is de beperkte aanwezigheid van computers. In de meeste klaslokalen gaat het om één of twee computers, zodat leerlingen lang niet allemaal dagelijks aan de beurt komen. Ook zijn de computers meestal in de minst gunstige plek van het klaslokaal tegen de wand gesitueerd. Leerlingen die aan de computer werken zitten met hun gezicht naar de muur gekeerd, zodat werken met de computer een geïsoleerde bezigheid wordt. Hoewel er in scholen steeds meer multimedia leslokalen worden gecreëerd, blijft het probleem onvoldoende ruimte om voldoende computers te plaatsen bestaan. Individueel en adaptief werken en leren met behulp van een computer per leerling en op ieder willekeurig moment lijkt onhaalbaar. Het gebruik van laptops is ook geen optie omdat deze kwetsbaar en diefstalgevoelig zijn.

Onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat inzet van ict toepassingen een positief effect heeft op de leerprestaties van iedereen. U bent als leerkracht/docent de onmisbare schakel in het ict onderwijs. Een leraar die in staat is ict op een juiste manier in te zetten zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Positieve effecten treden alleen dan op als leraren voldoende zijn toegerust. de schoolorganisatie ondersteuning biedt, de technische voorzieningen op orde zijn en de gebruikte ict middelen aansluiten bij de visie op onderwijs.


M2Desk biedt naast een zorgeloze infrastructuur vooral de tools en handvatten om M2Desk als onderwijsproduct te laten slagen. Met maar één doel voor ogen, namelijk het ict onderwijs zodanig inrichten dat mogelijke obstakels en belemmeringen weggenomen worden. Leerkrachten en leerlingen werken daardoor met veel meer plezier op de computer. Met M2Desk komt adaptief onderwijs, zelfstandig leren en groepsoverstijgend werken onder handbereik. De computer is volledig geïntegreerd en sluit naadloos aan bij de eisen van goed ict onderwijs. Niet alleen nu, ook in de toekomst.

Een M2Desk klaslokaal – een revolutionaire ICT oplossing

Aan een klas, uitgerust met M2Desk tafelbladen, valt iets op. De kinderen doen er hun werk zoals altijd. Ze lijmen, kleien, rekenen, tekenen, eten en drinken. Maar met twee knoppen, bevestigd op de achterrand van de tafel, verandert de leerlingtafel in een multimediaal meubel. Het beeldscherm komt tevoorschijn. De leerling plaatst het beeldscherm traploos op de gewenste afstand, hoogte en in de juiste kijkhoek terwijl het tafeloppervlak door een tweede opkomend blad volledig bruikbaar blijft. Binnen een minuut heeft ieder kind in de klas een eigen computer ter beschikking in een stand aangepast aan de aard van de werkzaamheden. En binnen een minuut heeft ook de leerkracht het overzicht over de klas en kan direct aan het werk. Integratie van de computer in de klas wordt kinderspel.

De onderwijspraktijk staat centraal

M2Desk is voortdurend in gesprek met mensen uit het onderwijsveld. Niet alleen met leerkrachten, docenten, ict coördinatoren of directeuren. Ook vindt M2Desk het van belang ervaringen uit te wisselen met schoolbegeleidingsdiensten, leveranciers van schoolmeubilair en uitgeverijen van educatieve software. Met name in de ontwikkelingsfase van het M2Desk tafelblad zijn deze contacten zeer waardevol gebleken met als uitkomst een ict oplossing waar de praktijk van goed onderwijs centraal staat. Een oplossing die de leerkracht en docent in staat stelt de computer met veel meer werkplezier te integreren tijdens het lesgeven. De computer is niet langer een sta-in-de-weg in de klas maar een waardevol en geïntegreerd didactisch hulpmiddel. 

M2Desk

Producten

M2Desk_Producten.html
Home.html

Markten

Nieuws

Downloads

Contact

M2Desk-Projecten.html
M2Desk-Nieuws.html
M2Desk_Downloads.html
M2Desk_contact.html

UK

Original_site_UK.html

HO

Hoge onderwijs

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

Uni’s

Universiteiten

Zorg

MKB

Midden klein bedrijf

Overheid

VO

Voortgezet Onderwijs

PO

Primair Onderwijs

M2Desk-Projecten_VO.html
M2Desk-Projecten_HO.html
M2Desk-Projecten_Unis.html
M2Desk-Projecten_Overheid.html
M2Desk-Projecten_Zorg.html
M2Desk-Projecten_MKB.html
M2Desk-Projecten_MBO.html