M2Desk Projecten Universiteiten

Dé hybride oplossing:

Digitale en papieren toetsen in één ruimte


Digitalisering binnen het toetsen, examineren en tentamineren is een feit.

Van belang is dat binnen enkele minuten van een papieren toets kan worden overgeschakeld naar aan digitale toets. Mede omdat digitale toetsen vaak langer duren moeten de werkplekken aan ergonomische richtlijnen voldoen. M2Desk biedt hiervoor de ultieme oplossing.

Voordelen van digitaal toetsen


Het vergroten van de inzet van tussentijds diagnostisch toetsen en het terugdringen van de nakijklast bij docenten bij grote groepen studenten levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van het studiesucces.


Kenmerkend voor het digitaal toetsen is directe feedback aan studenten, snellere cijferverwerking, gebruik van multimedia, gebruik van andere vraagvormen en een verbeterde digitale onderwijservaring door studenten.


M2Desk is dé unieke oplossing voor Digitaal toetsen


Met M2Desk kunt u naast papieren toetsen zowel tentamens als tussen- en deeltoetsen afnemen. Alle toetsen die gebruik maken van gesloten vragen, zoals multiple-choice en vragen met numeriek antwoord, zijn geschikt om digitaal af te nemen. Maar ook toetsen met open vragen zoals kort-antwoord of essay kunnen digitaal gemaakt worden. Hierbij verloopt het nakijkproces efficiënter verloopt wordt aan de vraag van studenten tegemoet om tentamens te kunnen typen in plaats van schrijven.

M2Desk versus het gebruik van notebooks


Het inzetten van notebooks ten behoeve van digitaal toetsen vraagt veel van de organisatie wat betreft beheersbaarheid en stabiliteit. Het logistiek rondom notebooks plaatsen, wegnemen en beheren kost veel extra tijd.


Een plek uitgerust met een notebook is dan ook nauwelijks hybride te noemen.


Ergonomisch gezien is het gebruik van een laptop tijdens digitiaal toetsen onverantwoord (Beleidsregel 5.1 bij artikel 5.12 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Het inzetten van BYOD - Bring Your Own Device


Zodra een onderwijsinstelling een BYOD softwarematig overneemt, om hierop bijvoorbeeld digitaal te toetsen of software te draaien, valt de wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle data die op het apparaat staat voor rekening en risico van de onderwijsinstelling. Dus ook de data de student.

Andere uitdagingen met betrekking tot BYOD zijn het stabiel toegankelijk maken van de benodigde software en het veilig en anti-fraude inzetten van BYOD.

Mega testcentra doen hun intrede


Steeds meer universiteiten en hoge scholen kiezen voor mega testcentra, zodat hele grote groepen studenten tegelijk een toets doen.

M2Desk heeft haar producten zo ontwikkeld dat de ruimtes waarin deze mega testcentra gepositioneerd worden geen grote dure verbouwingen vereisen.


Het energieverbruik, de warmteontwikkeling en het geluid van één pc is goed te overzien. Maar wat nu als er ineens 1.000 systemen in een ruimte staan? Dan is het goed om te weten dat 1.000 systemen van M2Desk in een dergelijke situatie gemiddeld niet meer energie verbruiken dan 10 stofzuigers. De ruimte nog steeds volledig stil is (0dB) en dat er geen aanpassing in het luchtbehandeling-systeem nodig is. Zelfs een airco die altijd wel bij een aantal studenten voor nekklachten zorgt is overbodig. Dit bespaart extreem grote investeringen maar is bovenal jaarlijks goed voor het milieu.

M2Desk rekent af met gebruik vaste computers


Het gemiddeld opgenomen vermogen van de M2Desk computerunit inclusief beeldscherm is slechts 11 Watt. Dit bespaart u jaarlijks 72 euro per M2Desk systeem in vergelijking met een vaste computer. Mede hierdoor komt de TCO (Total Cost of Ownership) van M2Desk lager uit dan vergelijkbare oplossingen.


Met M2Desk heeft u een flexibel inzetbare computersysteem met een laag energieverbruik, geen warmte ontwikkeling, geen airconditioning en geen geluid. Door het gebruik van M2Desk-Spc heeft u een bekabelingssysteem dat als vaste en als tijdelijke bekabeling aangelegd kan worden.

Afkijken onmogelijk door anti-spiekscherm


Naast een perfecte ergonomie kunnen beeldschermen niet straffeloos groter worden. De beelddiagonaal is gerelateerd aan de kijkafstand. En u wil niet dat medestudenten zonder meer mee kunnen kijken. Om afkijken te voorkomen kan M2Desk met een anti-spiekscherm worden geleverd. Medestudent zien slechts een zwart scherm omdat zij zich buiten de actieve kijkhoek bevinden.

Het eerste oprolbare netwerk ter wereld


M2Desk heeft een wereldprimeur met het eerste oprolbare netwerk, het zogenaamde Semi Permanent Cabling system of kortweg M2Desk-SpC.


Het bekabelingssysteem kan los in de ruimte worden gelegd. Tafels staan in strakke rijen en afstanden zijn vooraf bepaald.


U hoeft geen tijdrovende aanpassingen aan de vloer in de ruimte te doen en  eventuele vloerverwarming blijft goed functioneren.


U rolt het netwerk op als er andere activiteiten in de ruimte plaatsvinden of verhuist alles simpelweg naar een andere ruimte. Het op en afbouwen van een ruimte met vele honderden plekken kost u niet meer dan een dag.


Uiteraard kan de bekabeling ook permanent worden neergelegd waarbij het systeem aan de vloer bevestigd wordt.

Voordelen van M2Desk

Een normale en multimedia werkplek in één hybride tafel

Tafeloppervlak is ook tijdens computergebruik volledig te benutten

Volledig stil 0,0 dB

Genegeerd geen warmte

Is niet diefstalgevoelig

Ergonomisch verantwoord

Heeft een beeldscherm werk, -lees en schrijfstand

In het tafeloppervlak kan een muispad worden geïntegreerd

Kan worden voorzien van een antispiek beeldscherm

2e generatie Multi-Touch met handpalm-onderdrukking

Besparingen van M2Desk

Heeft een gemiddeld verbruik van 11 Watt

Wordt gevoed via de netwerkkabel

Kan worden gekoppeld aan een oprolbaar netwerk (SpC systeem)

Maakt airconditioning overbodig

Heeft een geïntegreerde volwaardige Windows computer

Tot 120 M2Desk systemen voeden met een enkele stroomgroep

Vereist geen structurele of bouwkundige aanpassingen

Is voorzien van Intel hardware

Tot 3 jaar RTD of NBD - SBD On-Site garantie

(afhankelijk van uw land)

M2Desk

Producten

M2Desk_Producten.html
Home.html

Markten

Nieuws

Downloads

Contact

M2Desk-Projecten.html
M2Desk-Nieuws.html
M2Desk_Downloads.html
M2Desk_contact.html

UK

Original_site_UK.html

HO

Hoge onderwijs

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

Uni’s

Universiteiten

Zorg

MKB

Midden klein bedrijf

Overheid

VO

Voortgezet Onderwijs

PO

Primair Onderwijs

M2Desk-Projecten_PO.html
M2Desk-Projecten_VO.html
M2Desk-Projecten_HO.html
M2Desk-Projecten_Overheid.html
M2Desk-Projecten_Zorg.html
M2Desk-Projecten_MKB.html
M2Desk-Projecten_MBO.html